Alapadatok  
A mesterképzési szak megnevezése: dokumentumfilm-rendező művész
Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
Szakképzettség: okleveles dokumentumfilm-rendező művész
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Documentary Film Director
Képzési terület: művészet
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként valamennyi képzési terület
bármely alapképzési szakja elfogadott.
A képzési idő: 4 félév
  A mesterképzési szak képzési célja:
  A képzés célja dokumentumfilm-rendezők képzése, akik művészi színvonalon képesek önálló dokumentumfilmes alkotásokat létrehozni. Érzékenyen, hatásosan, egyéni látásmóddal tudnak a társadalmi élet problémáira, a jelenkor és a múlt eseményeire, jelenségeire reagálni és műveikkel, valamint közéleti megnyilvánulásaikkal képesek terjeszteni, szolgálni a magyar és az egyetemes dokumentumfilmes és mozgókép kultúrát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
 A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
  - a dokumentumfilm-készítés filmesztétikai, társadalomtudományi, film- és kultúrtörténeti háttere 
- dokumentumfilm-rendezés és a film létrehozásának folyamata
- a dokumentumfilm-készítés hazai és nemzetközi pályázati, fejlesztési és produkciós közege
  Idegennyelvi követelmény:
  A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
  A szakmai gyakorlat követelményei:
  A szakmai gyakorlat a tantervben meghatározottak szerinti, filmkészítésben (írás, előkészítés, forgatás, utómunka), különböző szakmai eseményeken (fesztivál, workshop, konferencia)
való részvétel Magyarországon, külföldön.
  A képzést megkülönböztető speciális jegyek:
  A képzés kis csoportos formában folyik, alkalmanként terepen, speciális feltételek között, alkotó tábor keretein belül. A hallgatók több alkalommal aktívan vesznek részt szakmai eseményeken, fesztiválokon.
Back to Top